Man återhämtar sig bäst från påfrestningen akten har inneburit genom att delta i promotionsutflykten som ordnas lördag 28.5. Mera information om utflykten publiceras på nätsidan i ett senare skede. År 2016 gjordes en promotionsseglats, så man kan förvänta sig gott sällskap och vacker miljö.

Efter utflykten är det dags för klädombyte och förberedelser inför kvällens bal.

Bal och middag

Enligt tradition ordnas promotionsbal dagen efter promotionsakten. Förutom gammeldanser dansas också magistersfransesen samt doktorspolonnäsen, inför vilka man tränat omsorgsfullt. I samband med balen avnjuts en middag och några tal framförs. Kvällen avslutas med att promotor avlägsnar sig, men natten fortsätter med en festprocession genom sommarnatten i Helsingfors.

Nattprocession och frukost

Från dansen är det dags för en festprocession genom Helsingfors. Under processionen framförs tal och man kan också stöta på nattliga överraskningar. Processionen stannar för att hälsa den uppgående solen, som naturligtvis hedras med ett tal. Efter att solen stigit upp är det dags för frukost för att återhämta sig efter festligheterna.