Promotionsakt

Promoveringen, det vill sig tillfället då magistern eller doktorn vigs till sin akademiska grad, sker under en festlig promotionsakt som går av stapeln i den Stora festsalen i Helsingfors universitet. Promotionsakten inleds med festprocession där promovenderna, följeslagarna och de inbjudna gästerna deltar. Under akten framförs magisters- och doktorsfrågan och –svaren. Förutom magistrar och doktorer vigs också hedersdoktorer vid statsvetenskapliga fakulteten. De magistrar och doktorer som deltog i promotionen 1971 erhåller hederstiteln jubelmagister och – doktor. Promovendernas närstående är också välkomna att följa med promotionsakten.

Ekumenisk promotionsgudstjänst

Efter promotionsakten går hela följet i en festprocession till en gudstjänst i Helsingfors Domkyrka. Under den ekumeniska gudstjänsten predikar en särskilt utvald promotionspredikant.

Konfessionslös promotionstillställning

Istället för att delta i den ekumeniska gudstjänsten kan man också delta i en konfessionslös tillställning. Tillställningen ordnas samtidigt som gudstjänsten och till båda tillställningarna förflyttar man sig i samma procession. Under den konfessionslösa tillställningen framförs musik och tal.

Promotionsmiddag

Efter de egentliga promotionsfestligheterna förflyttar man sig till en högtidlig promotionsmiddag.