Kransbindning

Under kransbindningen binder promovendens kransbindare/-ska, det vill säga följeslagaren, med stöd av den allmänna kransbindare/-skan en lagerkrans åt magistern. Kransbindningen ordnas i universitetets huvudbyggnad i samband med aktövningen. Promotorn promoverar magistrarna genom att i tur och ordning placera lagerkransarna på magistrarnas huvuden.  Magistrarna använder lagerkransen under akten men också under promotionsmiddagen och –dansen. Promotionskommittén ansvarar för att binda lagerkransar åt de magistrar som deltar i promotionen utan följeslagare. Promovenderna ledsagar först sina följeslagare till kransbindningen och avlägsnar sig efter inledningstalen för att delta i aktövningen.

Aktövning

Kvällen före promotionsakten övar promovenderna på koreografin inför promotionsakten. Övningen är obligatorisk för alla promovender. Doktorerna anländer direkt till aktövningen och avlägsnar sig strax före magistrarna för att delta i svärdslipningsceremonin.

Svärdslipningsceremoni

Doktorpromovendernas värjor bör vässas inför promotionsakten. Vanligtvis ordnas svärdslipningen omedelbart efter aktövningen. Doktorpromovendernas följeslagare, det vill säga svärdsliparna, snurrar på slipstenen och doktorerna slipar sina värjor tills de är vassa. Enligt tradition brukar doktorerna avkunna några ord i samband med slipningen för att hedra tillfället. För att garantera att slipningen ska lyckas häller man kontinuerligt mousserande vin på slipstenen för att ge uttryck för promotionsandan i vätskeform.

Kransbindar-  och svärdslipningsmiddag

Efter kransbindningen och svärdslipningen förflyttar magister- och doktorspromovenderna sig till festmiddagen.