Valmöte för val av Allmän kransbindare eller kransbinderska samt frieriutfärd

Under ett högtidligt morgonmöte, som går av stapeln på latin, väljer promotionskommittén en allmän kransbindare eller kransbinderska för promotionen. Hen är ett giftasvuxet barn till en professor vid fakulteten. Hens viktiga uppgift är att hjälpa magisterspromovendernas följeslagare, det vill säga kransbindarna eller kransbinderskorna, att framställa lagerkranser för promovenderna. En grupp promovender beger sig på friarstråt hem till den valda personens föräldrahem för att be professorns barn att ställa upp för detta viktiga uppdrag.

Information om festligheterna i samband med Floradagen kommer senare