Promootioakti
Promovointi eli maisterin tai tohtorin akateemiseen oppiarvoon vihkiminen tapahtuu juhlallisessa promootioaktissa Helsingin yliopiston Suuressa juhlasalissa. Promootioakti alkaa promovendien, seuralaisten ja kutsuvieraiden juhlakulkueilla. Aktin aikana kuullaan maisteri- ja tohtorikysymykset ja –vastaukset sekä vihitään maistereiden ja tohtoreiden lisäksi valtiotieteellisen tiedekunnan kunniatohtorit. Vuoden 1971 promootiossa vihityt maisterit ja tohtorit saavat riemumaisterin ja –tohtorin arvonimen. Promootioaktia ovat tervetulleita seuraamaan myös promovendien lähiomaiset.

Ekumeeninen promootiojumalanpalvelus
Promootioaktin jälkeen siirrytään juhlakulkueessa promootiojumalanpalvelukseen Helsingin Tuomiokirkolle. Ekumeenisessa jumalanpalveluksessa saarnaa tilaisuuteen erityisesti valittu promootiosaarnaaja.

Promootion tunnustukseton tilaisuus
Promootiossa on mahdollisuus osallistua ekumeenisen jumalanpalveluksen sijaan tunnustuksettomaan tilaisuuteen. Tilaisuus on yhtä aikaa jumalanpalveluksen kanssa ja molempiin tilaisuuksiin siirrytään aktista samoissa kulkueissa. Tunnustuksettomassa tilaisuudessa kuullaan puheita ja musiikkia.

Promootioillallinen
Promootion varsinaisten juhlallisuuksien jälkeen siirrytään juhlavalle promootioillalliselle.