It’s not our revolution, if we all can’t dance

2020-luvun alku merkitsee meille käänteentekevää hetkeä. Vakavat sosiaaliset, ekologiset ja fyysiset uhat ovat lisääntyneet. Vuosikymmen alkoi dramaattisesti maailmanlaajuisella pandemialla, joka on haastanut suhteemme terveyteen, turvallisuuteen, poliittisiin järjestelmiin ja toisiimme. Ja tätä vuosikymmentä on vielä yli yhdeksän vuotta jäljellä.

Teknologian nopea kehitys vaikuttaa ajatuksiimme, käyttäytymiseemme ja sosiaaliseen vuorovaikutukseemme, muuttaen kokemustamme normaalista arjesta. Yksilön vastuu verkottuneessa maailmassa on kasvanut. Meitä yhdistämään tarkoitetut algoritmit vievätkin meitä erilleen toisistamme. Sitovat kansainväliset sopimukset tuovat globaalit ongelmat lähellemme, ja aiheuttavat siten uusia yhteiskunnallisia yhteentörmäyksiä. Vaikka meille on tarjolla yhä uusia identiteettejä, tunnemme yhä useammin olemassaolomme uhatuksi. Myös kasvava poliittinen polarisaatio korostaa sosiaalisen ja taloudellisen pääoman merkitystä yksilön elämässä.

Kyvykkyyksien, tasa-arvon ja osallisuuden merkitykset korostuvat tässä muuttuvassa yhteiskunnassamme. Epätasa-arvoa vastaan kamppaillessamme tasa-arvon ja inklusiivisuuden täytyy korostua. ‘Epätasa-arvon pitkä varjo näkyy jo nyt liikaa sekä kansainvälisessä että kansallisessa historiassa. Meidän vallankumouksemme maailmassa epätasa-arvon asetelmat on pyyhkäisty pois, ja kaikki saavat yhtäläisen mahdollisuuden olla ja osallistua. Me valmistuvat valtiotieteilijät, tulevat promovendit, määrittelemme, käsittelemme ja ratkaisemme näitä uhkia ja mahdollisuuksia tulevaisuudessa. Me olemme uuden ekologisesti ja sosiaalisesti kestävän maailman välittäjiä ja rakentajia, kun jätämme Snellmanian portit taaksemme.

If I can’t dance, it’s not my revolution’ -lausahduksesta tuli anarkistisen ja feministisen liikkeen symboli 1970-luvun Yhdysvalloissa. Lause on peräisin Emma Goldmanilta, rohkealta venäläiseltä kirjailijalta ja feministiltä 1900-luvun alusta. Hän osallistui aktiivisesti poliittiseen keskusteluun puolustaen tasa-arvoa, tiedettä ja valistusta, ja vaikutti merkittävästi anarkistiseen poliittiseen filosofiaan aikansa Yhdysvalloissa. Hänen näkemyksensä sosiaalisesta tasa-arvosta ovat yhä ajankohtaisia ja hänen perintönsä monille sosiaalisille ja poliittisille liikkeille on kiistaton. Tämä ikoninen lause on toiminut inspiraationa monille, kuvaten myös sitä maailmaa, jota me vuoden 2021 promovendit haluamme olla rakentamassa tuleville sukupolville. Mitä inklusiivinen vallankumous tarkoittaa sinulle?

Haluamme tuoda promootion teeman 2020-luvulle haastamalla kaikki valtsikalaiset pohtimaan sitä, miltä meidän vallankumouksemme näyttäisi tänään. Kuinka voimme toimia teeman hengessä ja omalla toiminnallamme muuttaa maailmaa niin että ketään ei jätetä jälkeen? Haastamme täten kaikki pohtimaan sitä, mitä  It’s not our revolution if we all can’t  dance merkitsee juuri sinulle! Olit sitten valtsikan alumni, tutkija, emeritusprofessori, yhteistyötahomme tai promootioon osallistuja, niin kutsumme sinut osallistumaan  keskusteluun esimerkiksi tekstillä, blogilla, vlogilla tai taideteoksella.