Promovendit osallistuvat promootioon pääsääntöisesti puolisonsa tai muun seuralaisensa kanssa, joka on myös maisterin seppeleensitoja tai tohtorin miekanhioja. Seuralainen on promovendin daami/kavaljeeri päivällisillä ja osallistuu myös muihin juhlallisuuksiin. Promootioon voi osallistua myös ilman seuralaista. Tuolloin promootiotoimikunta vastaa maisteripromovendin maisteriseppeleen valmistamisesta ja yliairut tohtoripromovendin miekan hiomisesta.

Promootiojuhlan ohjelma päivitetään verkkosivuille sitä mukaa kuin ohjelma ja aikataulut varmistuvat. Promootiojuhlan ohjelmaa järjestetään Floran päivänä 13.5.2022 sekä varsinainen promootiojuhla 19.-21.5.2022. Alla on koottu tietoa promootiojuhlan kulusta yleisellä tasolla.

Floran päivä 13.5.2022

Yleisen seppeleensitojan valintakokous ja kosioretki

Aamuisessa latinankielisessä juhlakokouksessa promootiotoimikunta valitsee promootiolle yleisen seppeleensitojan. Hän on tiedekunnan professorin naimaikäinen lapsi, jonka tärkeä tehtävä on avustaa maisteripromovendien seuralaisia eli seppeleensitojia promovendien laakeriseppeleiden valmistuksessa. Valitun henkilön vanhempien kotiin lähtee ryhmä promovendejä kosimaan professorin lasta tähän tärkeään tehtävään.

Floran päivän juhlallisuudet päivitetään myöhemmin.

Seppeleensitojais- ja miekanhiojaispäivä 19.5.2022

Seppeleensitojaiset

Seppeleensitojaisissa kunkin promovoitavan maisterin seppeleensitoja, eli seuralainen, sitoo maisterille laakeriseppeleen yleisen seppeleensitojan opastuksella. Seppeleensitojaiset järjestetään yliopiston päärakennuksessa aktiharjoitusten yhteydessä. Promoottori promovoi maisterit aktissa asettamalla seppeleen kullekin vuorollaan päähän, ja maisterit käyttävät seppelettä aktin lisäksi promootioillallisilla sekä -tanssiaisissa. Promootiotoimikunta huolehtii seppeleiden solmimisesta niille maistereille, jotka osallistuvat promootioon ilman seuralaista. Promovendit saattavat ensin seuralaisensa aktiharjoituksiin ja poistuvat avauspuheiden jälkeen aktiharjoituksiin.

Aktiharjoitukset

Promovendit harjoittelevat promootioaktin koreografiat aktipäivän aattona. Harjoituksiin osallistuminen on välttämätöntä kaikille promovendeille. Tohtorit saapuvat suoraan aktiharjoituksiin, ja poistuvat sieltä hieman ennen maistereita miekanhiojaisiin.

Miekanhiojaiset

Tohtoripromovendien miekat on hiottava teräviksi promootioaktia varten. Miekanhiojaiset ovat tavallisesti välittömästi aktiharjoitusten jälkeen. Tohtoripromovendien seuralaiset, eli miekanhiojat pyörittävät tahkoa ja tohtorit hiovat miekkansa teräviksi. Perinteisesti hionnan yhteydessä tohtorit ovat  lausuneet muutaman sanan hetkeä juhlistaakseen. Hionnan onnistumisen takaamiseksi tahkoa valellaan jatkuvasti kuohuviinillä, promootiohengen nestemäisellä ilmentymällä.

Seppeleensitojais- & miekanhiojaisillallinen

Seppeleiden sidonnan ja miekkojen hionnan jälkeen maisteri- ja tohtoripromovendit seuralaisineen siirtyvät juhlaillalliselle.

Promootioaktipäivä perjantai 20.5.2022

Promootioakti

Promovointi eli maisterin tai tohtorin akateemiseen oppiarvoon vihkiminen tapahtuu juhlallisessa promootioaktissa Helsingin yliopiston Suuressa juhlasalissa. Promootioakti alkaa promovendien, seuralaisten ja kutsuvieraiden juhlakulkueilla. Aktin aikana kuullaan maisteri- ja tohtorikysymykset ja –vastaukset sekä vihitään maistereiden ja tohtoreiden lisäksi valtiotieteellisen tiedekunnan kunniatohtorit. Vuoden 1971 promootiossa vihityt maisterit ja tohtorit saavat riemumaisterin ja –tohtorin arvonimen. Promootioaktia ovat tervetulleita seuraamaan myös promovendien lähiomaiset.

Ekumeeninen promootiojumalanpalvelus

Promootioaktin jälkeen siirrytään juhlakulkueessa promootiojumalanpalvelukseen Helsingin Tuomiokirkolle. Ekumeenisessa jumalanpalveluksessa saarnaa tilaisuuteen erityisesti valittu promootiosaarnaaja.

Promootion tunnustukseton tilaisuus

Promootiossa on mahdollisuus osallistua ekumeenisen jumalanpalveluksen sijaan tunnustuksettomaan tilaisuuteen. Tilaisuus on yhtä aikaa jumalanpalveluksen kanssa ja molempiin tilaisuuksiin siirrytään aktista samoissa kulkueissa. Tunnustuksettomassa tilaisuudessa kuullaan puheita ja musiikkia.

Promootioillallinen

Promootion varsinaisten juhlallisuuksien jälkeen siirrytään juhlavalle promootioillalliselle.

Retki- ja tanssiaispäivä lauantai 21.5.2022

Aktin rasituksista toipuminen onnistuu parhaiten osallistumalla lauantaina 21.5. promootioretkelle. Retken lisätiedot päivitetään verkkosivuille myöhemmin. Vuoden 2016 retkenä oli promootiopurjehdus, joten odotettavissa on viihtymistä hyvässä seurassa ja kauniissa miljöössä.

Retken jälkeen vaihdetaan vaatteita ja valmistaudutaan illan tanssiaisiin.

Tanssiaiset ja illallinen

Perinteiset tanssiaiset järjestetään promootioaktin jälkeisenä iltana. Vanhojen tanssien lisäksi tanssitaan huolella harjoiteltu maisterifranseesi sekä tohtoripoloneesi. Tanssien lomassa nautitaan illallinen ja kuullaan muutama puhe. Ilta päättyy promoottorin poistumiseen, mutta yö jatkuu kulkueena Helsingin kesäisessä yössä.

Yökulkue ja aamiainen

Tanssiaisista lähdetään kulkueena kiertämään Helsinkiä. Matkan varrella kuullaan puheita ja kohdataan öisiä yllätyksiä. Kulkue päättyy tervehtimään nousevaa aurinkoa, jolle pidetään, luonnollisesti, puhe. Auringon noustua siirrytään aamiaiselle toipumaan juhlien rasituksista.